Techninių projektų vertinimas
Projektinių sprendinių atitikimo LR priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams vertinimas ar nepriklausomas auditas.
  • Techninių projektų vertinimas