Darbo projektų vertinimas
Projektinių sprendinių atitikimo LR priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams vertinimas ir nepriklausomas auditas.
  • Darbo projektų vertinimas