Vertinimas

Priešprojektinių sprendinių vertinimas
Projektinių sprendinių atitikimo LR priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams vertinimas ir nepriklausomas a...
Techninių projektų vertinimas
Projektinių sprendinių atitikimo LR priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams vertinimas ar nepriklausomas a...
Darbo projektų vertinimas
Projektinių sprendinių atitikimo LR priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams vertinimas ir nepriklausomas a...
Eksploatuojamų statinių gaisrinės saugos būklės vertinimas
Atliekame eksploatuojamų statinių gaisrinės saugos būklės vertinimą.