Procesų valdymo ir automatizacijos dalis
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis projekto dalis rengiama apimtimi pateikta STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedas.
  • Procesų valdymo ir automatizacijos dalis