Gaisrinės saugos sprendinių optimizavimas
Atliekamas esamų gaisrinės saugos sprendinių optimizavimas siekiant sumažinti statybos kaštus diegiant gaisrinės saugos priemones.
  • Gaisrinės saugos sprendinių optimizavimas