Gaisrinės saugos koncepcija
Gaisrinės saugos koncepcija rengiama kai neprivaloma rengti projekto dalies Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos koncepcijos apimtis atitinka Gaisrinės saugos dalies aiškinamojo rašto apimtį. Koncepcijoje pateikiami visi būtini gaisrinės saugos reikalavimai, skaičiavimai bei sprendiniai.
  • Gaisrinės saugos koncepcija