Projektavimas

Gaisrinės saugos dalis
Gaisrinės saugos dalis - techninis projektas, rengiama apimtimi pateikta STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 pri...
Gaisrinės saugos koncepcija
Gaisrinės saugos koncepcija rengiama kai neprivaloma rengti projekto dalies Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos koncepcijos...
Gaisrinės signalizacijos projektas
Gaisrinės signalizacijos projektas - projekto dalis rengiama apimtimi pateikta STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“...
Stacionarios gaisro gesinimo sistemos projektas
Stacionarios gaisro gesinimo sistemos projekto dalis rengiama apimtimi pateikta STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas...
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis – gaisrinė automatika
Rengiama procesų valdymo ir automatizacijos dalies viena iš pagrindinių sudedamųjų dalių – gaisrinė automatika. Gaisrinė...
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis projekto dalis rengiama apimtimi pateikta STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavi...
Evakuacijos planai
Rengiame pastatų ir patalpų evakuacijos planus.
Incidentų likvidavimo planas
Rengiame objektų incidentų likvidavimo planus
Gaisrinės saugos sprendinių optimizavimas
Atliekamas esamų gaisrinės saugos sprendinių optimizavimas siekiant sumažinti statybos kaštus diegiant gaisrinės saugos ...