Priežiūra

Užsakovo, rangovo atstovavimas pripažįstant pastatą tinkamu naudoti
Atliekame užsakovo, rangovo atstovavimą pripažįstant pastatą tinkamu naudoti
Užsakovo atstovavimas VPPI inspektavimo metu
Atstovaujame užsakovą VPPI inspektavimo metu
VPPI pateikiamų priešgaisrinės saugos reikalavimų vertinimas
Atliekame VPPI pateikiamų priešgaisrinės saugos reikalavimų vertinimą
Konsultavimas dėl pagrįstų VPPI priešgaisrinės saugos reikalavimų įdiegimo bei susijusių kaštų mažinimo klausimais
Kosultuojame dėl pagrįstų VPPI priešgaisrinės saugos reikalavimų, įdiegimo bei susijusių kaštų mažinimo klausimais