Plieninių konstrukcijų kritinių temperatūrų nustatymas
Kritinių temperatūrų nustatymas atliekamas remiantis LST EN 1993-1-2 standarto nuostatomis.
  • Plieninių konstrukcijų kritinių temperatūrų nustatymas